sobota, 20 grudnia 2014

Pewnego razu w Warszawie


Życie i losy Warszawy mogą być nieustającym strumieniem inspirujących lekcji w każdej szkole. Na zlecenie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) przygotowaliśmy w 2014 roku 10 lekcji na tablice interaktywne, które mogą być dla nauczyciela ciekawym i multimedialnym materiałem dydaktycznym za pomocą którego omówi ważne wydarzenia w historii miasta i ludzi Warszawy.

Pakiet edukacyjny Pewnego razu w Warszawie jest oprogramowaniem wspierającym nauczanie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zagadnień związanych z Warszawą, w szczególności tematyki związanej z rocznicami wydarzeń historycznych z 1794, 1914, 1944 i 1989 roku. Składają się na niego animacje, filmy, zasoby informacyjne, karty pracy oraz ćwiczenia sprawdzające wiedzę uczniów. Dodatkowe narzędzia edycyjne – dostępne z poziomu paska u dołu ekranu – umożliwiają rysowanie i pisanie na ekranie, co umożliwia prowadzącemu zajęcia przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji.

Po uruchomieniu programu na ekranie startowym pojawia się plansza menu głównego zawierająca multimedialne lekcje dotyczące wybranego obszaru edukacji europejskiej. Każda lekcja jest podzielona na kilkuminutowe odcinki animacji. Prowadzący może wykorzystać przygotowane treści edukacyjne zgodnie z własnymi preferencjami – bądź uruchamiając kolejne odcinki, bądź wybierając tylko niektóre, jako uzupełnienie do przygotowanego przez siebie wystąpienia. Dodatkową wartość stanowią zakładki merytoryczne, w których znajdziemy opis lekcji, kalendarium, konteksty, źródła, zasoby, filmy, materiały do pobrania oraz ćwiczenia interaktywne. Te ostatnie, osadzone w każdej z lekcji, zawierają problemy, które mogą być rozwiązywane przez uczniów na ekranie, co pozwala na ich rozwiązywanie przez całą klasę.

Program jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wielu przedmiotów, na których pojawiają się wątki dotyczące Warszawy.

Zobacz online: www.wcies.edu.pl/lekcjeowarszawie