poniedziałek, 30 listopada 2015

TIK w edukacji ekonomicznej - mini-konkurs dla nauczycieli


Think Global, organizator projektu „Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii” ogłasza mini-konkurs na najciekawszą lekcję ekonomii przeprowadzoną z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy brali udział w szkoleniach dla nauczycieli, które odbyły się w ramach projektu "Wiki-Ekonomia" w Poznaniu (23.10.2015), Lublinie (20.11.2015) i Katowicach (27.11.2015).

niedziela, 27 września 2015

TIK w edukacji ekonomicznej - warsztaty dla nauczycieli


Ekonomia jest zbyt trudna dla uczniów? Spróbuj użyć dostępnych w internecie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Mogą one pomóc lepiej wytłumaczyć zjawiska w otaczającym nas świecie, z którymi spotykamy się niemal codziennie. Nauczycieli w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzących zajęcia poświęcone tematyce ekonomicznej, zapraszamy na warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane przykłady ciekawych narzędzi i metod pracy z TIK. Liczba miejsc jest ograniczona.

czwartek, 2 lipca 2015

INSPIR@CJE 2015


Już od trzech lat w pierwszy tydzień wakacji do Warszawy przyjeżdżają nauczyciele, którzy chcą zmieniać i unowocześniać edukację oraz swoją szkołę. Spotykają się na konferencji INSPIR@CJE 2015 (2-3 lipca, Biblioteka Narodowa w Warszawie) po to, aby uczyć się od siebie i wymieniać doświadczeniami, podpatrywać, w jaki sposób inni organizują zajęcia, komunikują się z uczniami, przekazują im wiedzę, umiejętności i wartości. To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń na polskim rynku edukacyjnym – w tym roku weźmie w nim udział ponad 300 nauczycieli i edukatorów.

piątek, 30 stycznia 2015

Wiki-Ekonomia - druga edycja


Przystąpiliśmy do realizacji II edycji projektu Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii, który realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Jego celem jest przegląd kolejnego zasobu polskojęzycznych haseł ekonomicznych Wikipedii z obszarów makroekonomii, finansów i bankowości oraz uzupełnienie Wikipedii o nowe hasła z zakresu ekonomii. Łącznie w II edycji projektu zostanie sprawdzonych i uzupełnionych 450 istniejących haseł i powstanie 50 haseł nowych.

poniedziałek, 12 stycznia 2015

INSPIR@CJE Wczesnoszkolne 2015


Edukacja małych dzieci w klasach I-III jest kluczowa dla ich dalszego rozwoju. Zasadnym wydaje się zatem inwestowanie i podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli wczesnoszkolnych, którzy wprowadzają małych uczniów w świat edukacji, jak również inspirowanie, wymiana pomysłów i doświadczeń, pokazywanie dobrych praktyk. Zapraszamy na pierwszą konferencję praktyków edukacji wczesnoszkolnej: „Szkoła pierwsza klasa! – Inspiracje wczesnoszkolne“.