Oferta


Dobrze rozumiemy naszych Klientów i odpowiadając na ich potrzeby przygotowujemy innowacyjne rozwiązania "szyte na miarę". Kreatywność jest naszą mocną stroną - nie powielamy standardowych rozwiązań.

Oferujemy nowoczesne programy edukacji konsumenckiej z wykorzystaniem bogatego katalogu środków współczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz mediów. Bardzo dobra znajomość rynku edukacyjnego umożliwia nam projektowanie innowacyjnych i nowatorskich programów komunikacyjno-edukacyjnych, które podnoszą wiedzę konsumentów na temat oferty naszych Klientów, zwiększają lojalność i poziom zaufania do firm.

Inną propozycją są wielowymiarowe projekty komunikacyjne i edukacyjne (education-mix) angażujące różnych partnerów, w tym m.in. szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe, media oraz społeczności internetowe.

Szczególną uwagę poświęcamy projektowaniu i realizacji programów edutainment, czyli działań łączących edukację z rozrywką. Są to coraz popularniejsze, głośne projekty powstające przy znaczącym współudziale mediów. Więcej na ten temat.

Zajmujemy się również opracowaniem i produkcją niestandardowych publikacji i materiałów edukacyjnych (zwłaszcza multimediów) m.in. w obszarach: ekonomii i finansów, ekologii i ochrony środowiska, promocji i ochrony zdrowia oraz nowych technologii. Więcej na ten temat.

Ważne miejsce w naszej ofercie zajmuje marketing edukacyjnypromocja idei, czyli wzmacnianie przekazu (najczęściej edukacyjnego) adresowanego do głównych grup docelowych naszych Klientów. Jest to działanie oparte na przekazie wiedzy, które służy budowaniu świadomości konsumenckiej w odniesieniu do oferty danej firmy lub instytucji. Więcej na ten temat.

Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych z udziałem organizacji z innych krajów oraz instytucji zagranicznych.

Zapraszamy do współpracy:

Think Global sp. z o.o.
E. Ciołka 12 lok. 209-212
01-402 Warszawa
biuro@thinkglobal.pl
tel. +48-22-642 22 40
kom. +48-607 652 089