wtorek, 31 stycznia 2012

Nakręcona ekonomia


Zachęceni powodzeniem pierwszej edycji projektu "Lekcja ekonomii" i związanego z nim konkursu dla uczniów "Nakręcona ekonomia" przygotowujemy drugą edycję projektu. Szkoły, które wezmą w nim udział otrzymają bezpłatnie nowy pakiet oprogramowania na tablice interaktywne do nauczania przedmiotów Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum oraz Podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej. Wkrótce ogłosimy rekrutację do projektu.

poniedziałek, 30 stycznia 2012

Multimedialny kosmos


Zakończyliśmy prace dla jednego z dużych wydawnictw nad pakietem na tablice interaktywne z astronomii z elementami grawitacji. Oprogramowanie zgodne z podstawą programową do fizyki, przeznaczone będzie dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Poznawanie kosmosu z wykorzystaniem multimediów pozwoli wreszcie dostrzec bogactwo i bezmiar Wszechświata.

wtorek, 10 stycznia 2012

Nauczyciele i technologie - wyniki sondażu


Wspólnie z Fundacją Teraz Edukacja przeprowadziliśmy duży sondaż wśród nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Chcieliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób korzystają oni z nowych technologii w nauczaniu. Omówienie wyników sondażu i prezentacja dostępne są w portalu Edunews.pl.

Moj@ Edukacja - konkurs rozstrzygnięty


9 stycznia w Bibliotece Narodowej w Warszawie wręczyliśmy nagrody nauczycielom i uczniom, którzy udowodnili, że przy wykorzystaniu nowych technologii nauka i nauczanie może być angażujące, ciekawsze, bardziej skuteczne i... przyjemne.