poniedziałek, 30 stycznia 2012

Multimedialny kosmos


Zakończyliśmy prace dla jednego z dużych wydawnictw nad pakietem na tablice interaktywne z astronomii z elementami grawitacji. Oprogramowanie zgodne z podstawą programową do fizyki, przeznaczone będzie dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Poznawanie kosmosu z wykorzystaniem multimediów pozwoli wreszcie dostrzec bogactwo i bezmiar Wszechświata.