sobota, 20 grudnia 2014

Pewnego razu w Warszawie


Życie i losy Warszawy mogą być nieustającym strumieniem inspirujących lekcji w każdej szkole. Na zlecenie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) przygotowaliśmy w 2014 roku 10 lekcji na tablice interaktywne, które mogą być dla nauczyciela ciekawym i multimedialnym materiałem dydaktycznym za pomocą którego omówi ważne wydarzenia w historii miasta i ludzi Warszawy.