niedziela, 27 września 2015

TIK w edukacji ekonomicznej - warsztaty dla nauczycieli


Ekonomia jest zbyt trudna dla uczniów? Spróbuj użyć dostępnych w internecie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Mogą one pomóc lepiej wytłumaczyć zjawiska w otaczającym nas świecie, z którymi spotykamy się niemal codziennie. Nauczycieli w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzących zajęcia poświęcone tematyce ekonomicznej, zapraszamy na warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane przykłady ciekawych narzędzi i metod pracy z TIK. Liczba miejsc jest ograniczona.

W ramach projektu „Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii – edycja 2”, eksperci ekonomiczni poprawiają merytorycznie zasoby Wikipedii z zakresu ekonomii i finansów) oraz tworzą nowe definicje. W opracowaniu znajduje się 500 haseł. W ramach projektu organizowane są także bezpłatne warsztaty dla nauczycieli, podczas których doskonalą oni swoje umiejętności związane z edukacją ekonomiczną z wykorzystaniem e-zasobów i narzędzi TIK. Jest to propozycja dla nauczycieli uczących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych tematyki ekonomicznej, np. w ramach wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce czy geografii.

W programie warsztatów zaplanowano pracę z następującymi narzędziami:
  • Wiki (Wikipedia) – edycja haseł w Wikipedii;
  • Learning Apps – platforma do tworzenia gier i zabaw;
  • QR kody – sposoby kodowania i rozszyfrowywania informacji;
  • Pixton – program do tworzenia własnych komiksów;
  • Pinterest i Padlet - wirtualne tablice do gromadzenia informacji;
  • Consumer Classroom – zasoby i narzędzia europejskiej platformy dotyczącej edukacji konsumenckiej.
Nauczyciele będą uczyć się używać wymienionych narzędzi, korzystając m.in. z haseł zweryfikowanych w 1 i 2 edycji projektu Wiki-Ekonomia (w szczególności tych obecnych w programie nauczania, np.: biznesplan, przedsiębiorstwo, gospodarka, ryzyko, inwestowanie, rynek, popyt, podaż, równowaga rynkowa itp.).

Warsztaty odbędą się w Poznaniu (23.10), Lublinie (20.11) i Katowicach (27.11). Zapisy odbywają się poprzez formularz elektroniczny online. Uczestnikom warsztatów zostanie udostępniona strona internetowa z tutorialami i przykładami zastosowania omawianych narzędzi.

Do pobrania informacje o warsztatach:
Organizatorem projektu i warsztatów jest Think Global. Wsparcie medialne i merytoryczne zapewniają Edunews.pl oraz Superbelfrzy RP. Projekt realizowany jest we współpracy
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

UWAGA! Dla uczestników szkoleń i nauczycieli przedmiotów omawiających zagadnienia ekonomiczne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przygotowaliśmy e-booka ALFABET PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest użytecznym i bezpłatnym zasobem edukacji ekonomicznej. POBIERZ TUTAJ.


Projekt Wiki-Ekonomia - edycja II realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej: