sobota, 15 listopada 2014

Narzędzia współpracy w sieci


Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w pracy nauczycieli i edukatorów pozwala zwiększyć zaangażowanie uczniów i motywację do nauki. Podczas dwudniowego III Forum Klubów Młodego Odkrywcy w Centrum Nauki Kopernik (12-14 listopada 2014) zorganizowaliśmy w ramach Programu Superbelfer Fundacji Think! szkolenie dla ponad 50 opiekunów KMO.

Celem szkolenia była prezentacja metod pracy i narzędzi służących rozwijaniu współpracy w grupie i realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Szkolenie zorganizowaliśmy w formie warsztatowej, w małych w grupach pracujących przy komputerach. Podczas szkolenia zaprezentowaliśmy  narzędzia TIK, dzięki którym rozwijane są kompetencje społeczne i cyfrowe (w tym m. in. pakiet Google, Pinterest, Padlet, mapy myśli. Wszystkie narzędzia zostały zaprezentowane pod kątem praktycznym - używanie nowoczesnych technologii nie może być celem samym w sobie, lecz powinno służyć podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów (cyfrowych, ale i społecznych). W trakcie szkolenia przedstawiliśmy także model SAMR pokazujący cztery poziomy integracji technolologii edukacyjnych w szkole (zob. więcej w Edunews.pl). Szkolenie prowadzili nauczyciele z grupy Superbelfrzy RP (www.superbelfrzy.edu.pl).

Instytucje i szkoły zainteresowane organizacją szkoleń z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych prosimy o kontakt z Programem Superbelfer.