czwartek, 21 listopada 2013

Lekcje przyrody z TIK


Z myślą o nauczycielach szkół podstawowych przygotowaliśmy na zamówienie Ministerstwa Środowiska unikalny zestaw scenariuszy lekcji poświęcony zagadnieniom przyrody i ochrony środowiska naturalnego. Tematyka lekcji została tak dobrana, aby poruszać ważne wątki ekologiczne - dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, właściwego postępowania ze śmieciami, oszczędzania energii i zasobów naturalnych, zrównoważonego transportu oraz przemyślanych zakupów z zachowaniem równowagi pomiędzy potrzebami społeczeństwa i przyrody.

Tematyka przyrodnicza w szkole podstawowej powinna być omawiana w ujęciu praktycznym, poprzez kontakt bezpośredni z przyrodą. Tak też przygotowane zostały scenariusze, w których nie zabrakło zajęć w terenie, doświadczeń i praktycznych odniesień do codziennego życia uczniów, ze wskazaniem praktycznych rozwiązań, jak postępować ekologicznie na co dzień w domu, na zakupach, w szkole. Zaletą scenariuszy jest umiejętne i mądre wykorzystanie dostępnych nowoczesnych technologii (TIK) do pogłębiania kompetencji społecznych i cyfrowych uczniów szkół podstawowych.

W serwisie Edustore.eu znajdą Państwo 10 bezpłatnych scenariuszy lekcji dla klas I-III: https://edustore.eu/17-edukacja-wczesnoszkolna oraz 10 bezpłatnych scenariuszy lekcji dla klas IV-VI: https://edustore.eu/18-przyroda.

Zapraszamy do pobierania.